ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی فنی

مشکلات سرورها.مشکلات اکانت پنل کاربری.مشکلات پنل کاربری

 پشتیبانی فروش و مالی

.مشکلات در انجام تراکنش.درخواست عودت وجه.مشکلات مالی

 پیشنهادات، شکایات و تخلفات

بخش صدای مشتری، پیشنهادات، شکایات و تخلفات

 مدیریت

ارسال پیام مستقیم به مدیریت